Vydali sme metodickú príručku

Publikačnou výzvou IPčka v začiatkoch tohto roka bola tvorba metodickej príručky pre školy k téme kybergroomingu a sexuálneho zneužívania detí a mladých ľudí v online priestore.

Vytvorenie metodickej príručky je len jednou z aktivít kampane STALO SA TO, ktorej cieľom je poukázať na fenomén groomingu, sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí a mladých ľudí v online priestore.

Máme za sebou okrúhly stôl v téme „SEXUÁLNE NÁSILIE NA DEŤOCH A MLADÝCH ĽUĎOCH V ONLINE PRIESTORE s expertmi z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s expertmi z liniek dôvery, kriminálnej polície a ďalšími odborníkmi, spustenie webového portálu www.stalosato.sk, prostredníctvom ktorého je možné šíriť informácie o tom, ako sa na internete chrániť, o právach dieťaťa a mladého človeka, ako možno povedať “nie”, kde možno vyhľadať pomoc a ako v prípade potreby správne postupovať, slovenskú premiéru dokumentárneho experimentu Víta Klusáka a Barbory Chalupovej V sieti a tvorbu pomáhajúceho obsahu, ktorý je dostupný na webe stalosato.sk. Už nám chýbala iba tá metodická príručka.

Môžeme potvrdiť, že v týchto chvíľach je metodická príručka hotová, pripravená opustiť IPčko a presťahovať sa do škôl, kde bude nápomocná pedagogickým a odborným zamestnancom v ich práci so žiakmi a študentmi.

Cieľom a účelom metodickej príručky s názvom “Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore – Príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov” je poskytnúť istotu v práci s dospievajúcimi ľuďmi, ktorí sa stali alebo sa môžu stať obeťami kybergroomingu, sexuálneho zneužívania či iných sexuálnych trestných činov páchaných v online prostredí. Žiaci a študenti v škole trávia značnú časť dňa, učitelia a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí s nimi pracujú, ich poznajú a môžu si všimnúť akúkoľvek zmenu v správaní a môžu im podať pomocnú ruku. Práve preto sme sa snažili do metodickej príručky napísať všetko potrebné, aby sa pedagógovia nebáli osloviť mladého človeka ak pocítia, že sa niečo v jeho živote deje. Jej hlavným cieľom je preto poskytnúť zamestnancom pracujúcim s mladými ľuďmi potrebné informácie o téme kybergroomingu a sexuálneho zneužívania dospievajúcich v online priestore. Prostredníctvom konkrétnych odporúčaní, rád a aktivít získať náhľad, ako v tejto problematike konať.

Metodická príručka obsahuje teoretický úvod do problematiky vrátane vysvetlenia pojmov súvisiacich s kybergroomingom (sexting, luring, sextortion, fishing, mirroring,…), opis významu a rizík internetu v živote dospievajúceho, ale aj opis problematiky sexuálneho zneužívania v online priestore. Teoretické obsahy sa striedajú s praktickými príbehmi  a dôsledkami kybergroomingu, odporúčaniami a konkrétnymi aktivitami pre pedagogických a odborných zamestnancov pri práci so žiakmi, pracovnými listami, ale aj príkladmi z konverzácie s kybergroomerom. Metodická príručka odporúčame využívať v práci s postermi dostupnými na tejto stránke, ktoré je možné zobraziť, stiahnuť, vytlačiť zdarma.

Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore – Príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov je pripravená v dvoch verziách.

  • Prvou je online verzia, ktorá je Vám k dispozícii zadarmo. Stačí, ak nás s Vaším záujmom kontaktujete mailom na adrese: zuzka@ipcko.sk a do predmetu napíšete PRÍRUČKA – ONLINE.
  • Druhou je verzia „do ruky“, ktorá je určená tým, ktorí s obľubou listujú v knihách a užívajú si ich vôňu. Ak máte záujem o tlačenú verziu našej metodickej príručky, napíšte nám na rovnakú mailovú adresu: zuzka@ipcko.sk, do predmetu napíšte PRÍRUČKA – KNIHA a dohodneme si ďalšie detaily.   

Autormi metodiky (PhDr. Marek Madro, Mgr. Lenka Nemcová, Mgr. Katarína Vincová) sú dlhoroční pracovníci občianskeho združenia IPčko, ktorí sa s prípadmi kybegroomingu stretávajú vo svojej každodennej práci a mohli tak do príručky priniesť vlastné skúsenosti a odborný náhľad.

Veľmi si vážime slová našich recenzentov a zároveň osobností slovenskej psychológie (Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Mgr. Juraj Holdoš, PhD.), ktorí nám vyjadrili podporu a pri tvorbe metodiky poskytli svoje odborné konzultácie.

Veľmi chceme poďakovať za podporu Férovej nadácii O2 a všetkým expertom, ktorí nám s obsahom príručky pomohli.

Aby sme nezabudli….už pracujeme na ďalších užitočných veciach a projektoch, ktoré pomôžu obetiam onlinegroomingu, prevencii, odborníkom aj rodičom.

Držte nám palce a ďakujeme za podporu!

 

#STOPONLINEGROOMING #POMOCEXISTUJE #DEJESATO #STALOSATO