IPčko spolupracuje na Medzinárodnom výskumnom projekte Bridge.