Situácia s pandémiou COVID-19 sa začala v marci tohto roka a mysleli sme si, dúfali sme, že o takomto čase už bude iba nemilou spomienkou.
Zastihla nás síce nepripravených, ale flexibilných, odhodlaných a aktívnych.

Zo dňa na deň si ľudia sadali k šijacím strojom a šili rúška z čohokoľvek a pre kohokoľvek.
Pre seba, pre blízkych, ale aj pre úplne cudzích ľudí.
Prečo?
Pretože to bolo potrebné, pretože si to situácia vyžadovala a vlna solidarity nás našťastie zasiahla viac ako samotný vírus.

Ani pre školstvo to nebola ľahká situácia.
V jednom okamihu učitelia svojich žiakov štandardne vítali v triede a v ďalšom ich odprevádzali na cestu iného – nového spôsobu vzdelávania.

Nie je žiadna novinka, že sa vo vyučovacom procese používa moderná technológia, ale vzdelávať online…to sme tu ešte nemali.
A úprimne, neboli sme na to ani nastavení – ľudsky, odborne ani technicky. Mali sme s tým aj  my vlastnú skúsenosť, keď sme z našich obľúbených offline vzdelávaní prešli na model online.

Mimoriadnu situáciu učitelia v spolupráci s rodičmi zvládli naozaj rýchlo a skvelo.

Rodičom sa svet pretočil hore nohami.
Svoju prácu si odniesli domov a očakával sa od nich minimálne podobný pracovný výkon ako v zamestnaní.
V kombinácii so školskými povinnosťami ich ratolestí, udržaním domácej pohody a fungovania rodiny…to bol výkon hodný ocenenia.

A my Vám ho naozaj chceme dať. KLOBÚK DOLE.

A ešte tu sú aj žiaci, ktorí v krátkom okamihu prišli o možnosť byť v dennom kontakte so svojimi učiteľmi, zamestnancami školy, spolužiakmi a priateľmi.
Obmedzila sa im možnosť vzdelávať sa vo svojich laviciach, ale najmä prišli o chvíle, v ktorých sa prirodzene formujú sociálne vzťahy, napríklad také prestávkové rozhovory…tie majú v životoch žiakov veľký význam.

Ako sme už spomenuli na začiatku, naozaj sme chceli už na toto celé iba spomínať, ale pandémia si to zariadila inak a my sa ocitáme v rovnakej situácii.

Preto sme sa v IPčku rozhodli, že chceme byť užitoční a prispieť svojou troškou aj téme školstva a vzdelávania.

Nie sme učitelia, sme psychológovia, ktorí sa denne pohybujú v online prostredí, vytvárajú v ňom bezpečné miesto a prepájajú ho s tým, čo o modernej psychológii vedia.

Na tému vyučovania na diaľku sme sa pozreli našimi očami a vytvorili sme sériu troch plagátov, ktoré sú „ušité na mieru“ trom cieľovým skupinám – UČITEĽOM, ŽIAKOM a RODIČOM.

Nájdete v nich odporúčania a užitočné informácie, ktoré sa týkajú používaných aplikáciíonline bezpečnosti, etiky online vyučovania, ale aj návrhov, čo môžete urobiť pre seba VY – učiteľ, žiak a rodič. K týmto trom plagátom sme pre Vás pripravili ešte ďalšie dva, ktoré približujú aplikáciu Zoom a Teams (ďalšie podobné nájdete na webe stalosato.sk). Takto máte v rukách komplexný balík informácií, ktorý Vám pomôže vzdelávať na diaľku. 

Prosím, nezabúdajte pri vzdelávaní na diaľku aj na duševné zdravie, na starostlivosť o svoju duševnú imunitu, ktorá si zaslúži také isté posilnenie ako tá fyzická. Kvôli tejto imunite nemusíte chodiť ani do lekárne, pretože tie zázračné vitamíny máte v rukách. Nezabúdajte, že žiaci sú okrem žiakov aj spolužiaci a priatelia, ktorí potrebujú priestor na rozhovor a posilnenie sociálnych kontaktov, ktoré sú v týchto momentoch výrazne oslabené. Urobte si spoločné triednické hodiny, v ktorých zabudnete na chvíľu na plány, výkonové a obsahové štandardy.
Vytvorte si čas, v ktorom budú dominovať otázky „Ako sa máte? Ako to zvládate? Čo potrebujete? Čo pre Vás môžeme spoločne urobiť?“.
Toto platí aj pre Vás učiteľov, zorganizujte si meeting so svojimi kolegami a hovorte o tom, ako Vám je. Vtiahnite do toho procesu rodičov a buďte silná trojica, ktorá to ustojí a zvládne.

Veď….SPOLU TO ZVLÁDNEME.
Keby niečo…SME TU

Tím IPčko