Internet alebo online prostredie je dnes bežnou a samozrejmou súčasťou života mladých ľudí. Podľa výskumu z roku 2019 používajú na Slovensku už internet takmer všetky deti (96%) vo veku 9-17 rokov (EU Kids Online, 2019). Priemerne trávia slovenské deti online 145 minút – u 9-11 ročných je to priemerne 102 minút, u 15-16 ročných až 181 minút (EU Kids Online, 2020).

Vďaka pôsobeniu viacerých faktorov sme na internete otvorenejší, dokážeme hovoriť o intímnejších veciach a častokrát s ľuďmi, ktorých poznáme len krátky čas, alebo len online. Na základe (HBSC štúdie (2019) súhlasilo 18-20% 15-ročných a 16% 13-ročných školákov s tým, že je pre nich jednoduchšie na internete hovoriť o tajomstvách, vnútorných pocitoch a obavách v porovnaní so stretnutím tvárou v tvár. Podľa štúdie Eu Kids Online (2020) 27% slovenských detí vo veku 9-17 rokov považuje za jednoduchšie byť samým sebou v online priestore, 18% komunikuje v online priestore o iných veciach ako pri stretnutiach v tvárou v tvár a 12% detí sa rozpráva online o osobných veciach, o ktorých nehovoria tvárou v tvár. Tento fenomén pomenoval profesor Suler (2004) ako disinhibičný efekt. Pojem disinhibícia znamená zbavenie sa filtrov alebo zábrana následné vyjadrovanie sa bez obmedzenia. Napriek väčšiemu pocitu bezpečia plynúcemu z anonymity a neviditeľnosti, môže práve z tohto dôvodu dochádzať u detí a mladých ľudí, ktorí ešte nemajú v takej miere vyvinuté kritické myslenie, k ohrozeniu a rýchlemu nadviazaniu dôverného vzťahu s niekým, koho cieľom je zneužitie ich dôvery.

Celý článok si môžete prečítať na ipcko.sk.