Sociálne média nám v čase koronavírusu prinášajú často jediný možný kontakt s našimi blízkymi alebo inými ľuďmi. Pomáhajú nám získať potrebné informácie, znižovať úzkosť a stres z danej situácie rozhovormi s blízkymi alebo odborníkmi (lekár, psychológ,…) a ponúkajú rôzne iné možnosti. Môže však používanie sociálnych médií prinášať aj isté riziká? Aké rady by sme mali dodržiavať pre bezpečné používanie sociálnych médií? O tom diskutuje článok Britskej psychologickej spoločnosti (BPS), ktorý sme pre Vás preložili. Originálne znenie článku nájdete TU.

Aktívne používanie sociálnych médií je záchranným lanom pre ľudí čeliacich sociálnej izolácii počas pandémie COVID-19 – hovorí sekcia Kyberpsychológie Britskej psychologickej spoločnosti.

Odborníčka kyberpsychológie Dr. Lisa Orchard zdieľala užitočné rady o tom, ako vyťažiť zo sociálnych médií počas korony čo najviac. Hovorí, že interagovanie s ostatnými ľuďmi je mimoriadne dôležité pre našu psychickú pohodu, z čoho vyplýva, že sociálne dištancovanie a izolácia bude a je výrazne náročná pre mnohých.

„Aj keď sociálne médiá môžu mať mnohé riziká, zohrávajú významnú rolu v udržiavaní kontaktu medzi ľuďmi. Výskum poukazuje na to, že aktívne používanie sociálnych sietí je pre Vás lepšie ako pasívne používanie, takže písanie blogu alebo pridávanie statusov považujte za spôsob sebavyjadrenia. Môžu Vám pomôcť organizovať virtuálne stretnutia s priateľmi a rodinou, možno skupinové aktivity ako sledovanie filmov alebo spoločné varenie.“

 

Užitočné rady k používaniu sociálnych médií počas COVID-19:

  • Venujte istý čas pozorovaniu toho, ako sociálne médiá používate

Pokiaľ sa cítite byť zahltení správami o korone, je možno dobrým nápadom obmedziť čas strávený ich sledovaním.

  • Buďte skeptickí voči tomu čo vidíte a zdieľate

Úroveň diskusie o COVID-19 pridáva na zložitosti hľadania správnych informácií. Môže byť náročné rozpoznať falošné správy – najlepšie pre zistenie správnych informácií je sledovať overené oficiálne účty.

  • Buďte na pozore pred kyberzločinom

Miera kriminality často narastá v časoch krízy a nedávne správy naznačujú že korona kríza zaznamenáva nárast kyberzločinu. V dôsledku neistoty a spôsobu izolácie sme viac zraniteľnejšími.

  • Používajte hashtagy a vyhľadávanie rozumne

Ak zistíte, že Vaša sociálna sieť je plná príspevkov o COVID-19, sledujte hashtagy súvisiace s Vašimi záujmami a koníčkami pre rozptýlenie pozornosti. Hashtagy a skupiny môžu slúžiť na vyhľadanie ľudí s podobnými záujmami, čo pomáha pri zvládaní izolácie.

  • Hľadajte pozitíva

Často je vnímaný negatívny vplyv sociálnych médií, ale tiež dokážu promovať aj skutky altruizmu. Môže byť nápomocné vyhľadať viac pozitívneho obsahu na vyrovnanie negatívnych príspevkov.