Vrátime sa na chvíľu do minulosti.
Písal sa rok 2019 a na našich linkách pomoci IPčko.sk a Dobrá linka sme zaznamenali 2785 rozhovorov s mladými ľuďmi, v ktorých spomínali myšlienky na ukončenie života a samovraždu. V 719 rozhovoroch sa mladí ľudia zdôverili s tým, že nad smrťou uvažujú preto, lebo sa stali obeťami fenoménu kybergroomingu a sexuálnych predátorov, ktorí zneužili ich dôveru, aby naplnili a uspokojili svoje vlastne potreby.
V roku 2020 sme vďaka podpore Férovej nadácie O2 spustili webový portál STALOSATO.SK na pomoc mladým ľuďom, ktorí sú ohrození kybergroomingom alebo sa stali jeho obeťami. Webový portál stalosato.sk a pomoc, ktorú ponúka, bol jedným z najdôležitejších krokov, ktorý sme POTREBOVALI pre mladých ľudí urobiť. Súčasťou projektu a podpory Férovej nadácie O2 boli aj ďalšie aktivity, ktoré nám pomáhali odtabuizovať túto tému a pripraviť „dospelákov“ – rodičov, učiteľov, školských psychológov aj pomáhajúcich pracovníkov na to, ako takúto citlivú tému otvoriť, hovoriť o nej s mladými ľuďmi, byť tu pre nich a pripravení pomôcť.
Cez web stalosato.sk nás v roku 2020 kontaktovalo 670 mladých ľudí s prosbou o pomoc.
670 a 719…poviete si, že to nie sú nejako výnimočné čísla a rozdiel medzi nimi je z matematického pohľadu takmer zanedbateľný.
Omyl.
Rozdiel medzi nimi je obrovský.
 670 mladých ľudí sa na nás obrátilo pri riešení takejto situácie…v mnohých kontaktoch to bolo hneď na začiatku – v prvých fázach manipulácie sexuálneho predátora.  Samovraždený pokus z dôvodu kybergroomingu sme v roku 2020 nezaznamenali a vďaka projektu sme mladých ľudí, ktorí boli ohrození kybergroomingom zachytili skôr, ako by siahali po hraničných riešeniach, ktoré znamenajú riziko smrti.
Projekt STALOSATO.SK je unikátnou a jedinečnou formou pomoci špecializovanou na fenomén kybergroomingu, ktorý ohrozuje mladých ľudí. V dôsledku pandemickej situácie a jej sekundárnych následkov je na vzostupe a bezpečnosť mladých ľudí je v aktuálnej situácii mimoriadne ohrozená.
V roku 2021 sme opäť vďaka podpore Férovej nadácie O2 mohli pripraviť a zrealizovať pomáhajúce aktivity v online priestore so zameraním na tento fenomén a šíriť tak myšlienku pomoci tam, kde sú mladí ľudia.
Chceli sme, aby sa téma kybergroomingu ešte viac odtabuizovala a dostala do povedomia mladých ľudí v prostredí, kde trávia veľa času a komunikačným jazykom, ktorý je im prirodzený. Na oslovenie mladých ľudí sme využili psychológiu influenceringu, teda spolupracovali sme s aktuálnými influencerskými idolmi mladých ľudí, ktorí formujú ich názor, postoje, hodnoty a motivujú ich k pozitívnym formám správania a konania, v prípade témy kybergroomingu je to najmä k vyhľadaniu pomoci.