Pred dvoma rokmi sme sa zúčastnili 1. nadnárodného stretnutia projektu partnerských organizácií VR PSYCHO, kde sme spoločne začali riešiť projekt, ktorý mal pomôcť pracovníkom s mládežou a mladým lídrom a líderkám aj prostredníctvom virtuálnej reality predchádzať syndrómu vyhorenia.

 

Ubehli dva roky a my sme spolu s našimi partnermi – s Radou mládeže Žilinského kraja, s pomáhajúcimi organizáciami Sirius z Chorvátska a Petrklíč help z Česka a s českou firmou VR Space – zrealizovali množstvo aktivít, no hlavne sme vytvorili VR aplikáciu, ktorá pomáha predchádzať vyhoreniu.

Aplikácia je dostupná v rámci Meta Quest TU.

V IPčku sme veľkí fanúšikovia a fanúšičky technológií a najmä virtuálnej reality, ktorú využívame v našej práci a pri pomáhání mladým ľuďom. Veľmi sa preto tešíme, že sme sa mohli podieľať na tomto projekte a na vzniku unikátnej aplikácie, ktorá pomáha otvorene hovoriť s mladými ľuďmi o strese a vyhorení.

Nová aplikácia má však aj praktické využitie – používatelia si v nej môžu zostaviť vlastný harmonogram, vyskúšať si dychové cvičenie či iné relaxačné aktivity. Nájdu v nej aj rozhovory s aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí hovoria o svojej skúsenosti so stresom a vyhorením a popisujú čo im pomohlo, aby to zvládli.

Okrem aplikácie vznikla v rámci projektu aj metodika práce s mladými ľuďmi k tomu, ako s nimi hovoriť o duševnom zdraví a bezpečne otvárať túto dôležitú tému. Celú metodiku nájdete tu.

Aplikáciu aj metodiku sme v máji na konferencii v Žiline predstavili aj ďalším odborníkom a odborníčkam z oblasti duševného zdravia. Spoločne sme sa pozreli na možnosti využitia virtuálnej reality v ochrane pred vyhorením, ale aj v psychologickej pomoci ako takej. Konferencia VyhoreNIE: Ako virtuálna realita pomáha predchádzať vyhoreniu bola príjemný zavŕšením spoločného úsilia.

Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou veľkých vecí a prinášať technológie do sveta prevencie a vzdelávania o duševnom zdraví.

Projekt VR PSYCHO bol podporený z programu Erasmus+ s názvom Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie (č. 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550). Jeho realizácia je 06/2022-07/2024

Ďakujeme.